Slik skaper du en mer effektiv organisasjon

Å gå i de samme gamle rutinene år etter år kan bli kostbart for en bedrift. Ved å gå over til nye digitale arbeidsmåter og endre rutinene kan bedriften din spare mer tid og jobbe mer kostnadseffektivt.

Alle bedrifter trenger å jobbe smartere og effektivisere sine arbeidsmåter. I takt med at teknikken utvikles, finnes det også større muligheter til dette. I dag kan man få digitale tjenester for alle typer av tjenester, fra bokføring og dokumentbehandling til ulike typer av møtetjenester.

 

Spar tid – og kostnader

Det kan føles som et stort steg å gå over til fremtidens arbeidsplass, men det behøver ikke være vanskelig. Et første steg er for eksempel å gå gjennom økonomiavdelingens rutiner, og å suksessivt oppdatere systemet deres til mer effektive skytjenester. Elektronisk fakturabehandling er bare ett eksempel på effektivisering som man kan gjøre i skyen. For visse bransjer er det også mulig å samordne eget system for prosjektrapportering og ordrebehandling med fakturabehandlingen – og på den måten spare enda mer tid.

 

Gjennom å fjerne papirarbeidet og automatisere en del av økonomibehandlingen fjerner dere tidsspillende rutinearbeid, får raskere arbeidsflyt og kan på den måten redusere kostnadene. Medarbeiderne deres slipper også å jobbe med et monotont og ensformig arbeid, og får tid tilovers til andre ting. Arbeidshverdagen for de ansatte blir enklere og mer fleksibel, og dere kan ganske enkelt konsentrere dere om kjernevirksomheten deres.

 

Fleksibilitet og sikrere behandling

Den nye digitale arbeidsplassen krever heller ikke at du er på kontoret, men du kan logge inn og gjøre jobben fra hvor som helst. Dette gir også fleksibilitet når det gjelder arbeidstider. I dag jobber vi ikke bare i kontortiden 8-16, men må ofte kunne være mer fleksible for å få puslespillet til å gå opp. Det blir enklere for bedrifter å vokse på forskjellige steder og å lokke til seg den beste kompetansen.

 

I tillegg til at man kan jobbe eksternt mot systemene, så er den store styrken med skytjenestene at alle dokumenter digitaliseres og du har tilgang til arbeidsdokumenter fra valgfri enhet og tilgang til datastrømmer i sanntid.

 

I større bedrifter er det vanlig at fakturaer sendes rundt i organisasjonen – noe som både er tidskrevende og en risikofaktor siden fakturaer kan forsvinne eller ikke bli betalt i tide. Med et digitalisert system blir arbeidet mer effektivt og behandlingen sikrere. Rutiner og interne informasjonsflyt blir tydeligere og enklere å spore og følge. Det blir også mye enklere å ta inn vikarer i arbeidet.