Fakturahåndtering med FDT

Framtidens elektroniske fakturahåndtering er her. Attester fakturaene deres fra alle slags enheter- MAC, PC, mobil eller surfebrett. Centsoft Invoice er et moderne system tilpasset fremtidens elektroniske fakturabehandling.

Tolk alle fakturaer direkte i skyen

Hva kan Centsoft gjøre for deres fakturaadministrasjon

Centsoft Invoice har en fullstendig integrasjon mot FDT. Alt det arbeidet du normalt utfører i FDT kan du også utføre i Centsoft Invoice.I tillegg til at fakturaene blir bokført på riktig konto, prosjekt og kostnadssted, kan du blant annet periodisere de i Centsoft Invoice og velge hvilken periode fakturaene skal bokføres i.

Leverandørene dine kan sende sine PDF-fakturaer til en e-postadresse du mottar fra oss. Rett etter at de har sendt fakturaen, vises den i Centsoft, tolket og klar. Du trenger bare å kontere og godkjenne fakturaen. For å gjøre konteringen så simpel som mulig, er det en rekke måter å automatisere konteringsarbeidet på. Om du ønsker å spare ytterligere tid og slippe papirarbeid, kan du omdirigere fakturaadressen din til vår skanninssentral å la de administrere åpning av post, skanning og tolkning.

Integrasjonen inneholder

Hentes fra FDT

  • Overføring av leverandørregister
  • Kontoplan med konteringsregel
  • Andre konteringsdimensjoner
  • Valutaer

Registrering av faktura

  • Foreløpig registrering
  • Endelig registrering
  • Eksport av fritekst
  • Omvendt moms
  • EU-Moms
  • Eiendomsskatt

Kom i gang nå! Fyll ut, så kontakter vi deg.