Fakturahåndtering med BL Admin

Framtidens elektroniske fakturahåndtering er her. Attester fakturaene deres fra alle slags enheter- MAC, PC, mobil eller surfebrett. Centsoft Invoice er et moderne system tilpasset fremtidens elektroniske fakturabehandling.

Tolk alle fakturaer direkte i skyen

Hva kan Centsoft gjøre for deres fakturaadministrasjon

Centsoft Invoice har en fullstendig integrasjon mot BL Admin. Alt det arbeidet du normalt utfører i BL Admin kan du også utføre i Centsoft Invoice.I tillegg til at fakturaene blir bokført på riktig konto, prosjekt og kostnadssted, kan du blant annet periodisere de i Centsoft Invoice og velge hvilken periode fakturaene skal bokføres i.

Leverandørene dine kan sende sine PDF-fakturaer til en e-postadresse du mottar fra oss. Rett etter at de har sendt fakturaen, vises den i Centsoft, tolket og klar. Du trenger bare å kontere og godkjenne fakturaen. For å gjøre konteringen så simpel som mulig, er det en rekke måter å automatisere konteringsarbeidet på. Om du ønsker å spare ytterligere tid og slippe papirarbeid, kan du omdirigere fakturaadressen din til vår skanninssentral å la de administrere åpning av post, skanning og tolkning.

Integrasjonen inneholder

Hämtas från BL Admin

 • Leverantörsregister
 • Kontoplan
 • Projekt
 • Kostnadsställen
 • Kostnadsbärare
 • Valutor

Registrering av fakturor

 • Preliminärregistrering
 • Definitivregistrering
 • Omvänd moms
 • OCR
 • Export av fritext
 • Fastighetsmoms
 • Periodisering

Kom i gang nå! Fyll ut, så kontakter vi deg.