Hvorfor elektroniske fakturahåndtering?

Med en e-faktura får du en raskere og mer effektiv behandling av fakturaer på økonomiavdelingen. Fordeler med digitale fakturaer er blant annet at de reduserer administrasjonen, er søkbare og effektiviserer tilgangen i organisasjonen.

 

En elektronisk faktura, eller e-faktura, er en faktura som både sendes og tas imot i elektronisk form. Når fakturaen finnes i digital form, kan den også tolkes automatisk av et fakturabehandlingssystem.

For alle organisasjoner og bedrifter som har behov for å tidseffektivisere og forbedre arbeidsmåtene sine, er digitale fakturaer en god løsning. Med digitale fakturaer blir behandlingen av fakturaene raskere.

 

På hvilken måte effektiviserer og forbedrer så en elektronisk behandling av leverandørfakturaer arbeidet?

 

1. Tidseffektivitet

Både økonomipersonale og attestanter sparer tid gjennom å jobbe med fakturaer elektronisk i en arbeidsflyt, der alle kan følge status på fakturaen.

 

2. God orden

Økonomipersonale og attestanter vet alltid hvor en faktura befinner seg i organisasjonen. Med e-fakturaer reduseres også antallet feil – fakturaer forsvinner ikke underveis, men kommer rett frem og kan betales i tide.

 

3. Tilbakesporing

Med elektroniske fakturaer slipper du å søke blant permer for å finne fakturaene dine. Med søkefunksjonen i fakturaprogrammet kan du få tilgang til eldre fakturaer uten å være på kontoret. Tilbakesporing blir også enklere om du for eksempel vil søke etter alle fakturaer fra en viss leverandør, for et visst prosjekt eller innenfor visse tidsperioder.

 

4. Miljøvennlig

Ved å sende e-fakturaer sparer bedriften din ikke bare penger. Det er også en sikker og miljøvennlig måte for bedrifter å distribuere og behandle fakturaer på.